Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

THANH TOÁN TRỰC TIẾP TẠI VĂN PHÒNG
Công ty TNHH phát triển và dịch vụ nguồn mở Thuận Đức
TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02337774455

CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Dành cho khách hàng không cần xuất hóa đơn

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, Chi nhánh Hà Tây 
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Hùng

Số tài khoản: 0691000313163

Dành cho khách hàng cần xuất hóa đơn

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, Vietcombank Hà Tây
Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN MỞ VIỆT NAM 
Số tài khoản:
0011003544580