An ninh - Bảo mật


TD-SYSTEM cung cấp nhiều công cụ và giải pháp bảo mật giúp người quản trị có những công cụ hữu hiệu nhằm tùy biến hệ thống, giúp hệ thống trở lên kín đáo và an toàn hơn trước sự tấn công từ bên ngoài. Điều này đã được đánh giá và công nhận bởi tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới Hewlett-Packard (HP).