Tính năng nổi bật

Công cụ SEO


Module này tổng hợp các cấu hình phục vụ cho việc tùy biến các thông tin phục vụ cho chiến lược SEO mà không cần can thiệp vào mã nguồn hệ thống.

  • Xác thực Google+: cấu hình các tài khoản G+, xác thực quyền tác giả
  • Cấu hinh sitemap ping
  • Cấu hình dịch vụ PING: mặc định, bot tìm kiếm thường ghé thăm site của bạn theo định kỳ, do đó dữ liệu mới của bạn sau khi đưa lên site sẽ không được máy tìm kiếm index ngay tức thời mà phải được lượt index tiếp theo (theo định kỳ), với cấu hình này, bạn sẽ gửi đến máy tìm kiếm một yêu cầu index ngay sau khi dữ liệu của bạn được thêm mới (hoặc cập nhật mới)
  • Cấu hinh sitemap ping: gửi sitemap đến máy chủ tìm kiếm
  • Cấu hình file robot.txt: tùy chỉnh nội dung file robot.txt thông qua giao diện quản trị, không cần sửa vào mã nguồn