Quản trị Cơ sở dữ liệu


Sao lưu - Phục hồi CSDL là công việc không thể bỏ qua của một người quản trị hệ thống nhằm đảm bảo việc không bị mất mát dữ liệu trong trường hợp sự cố khách quan làm tổn thương đến hệ thống hiện tại. Với TD-SYSTEM, công việc này trở nên đơn giản hơn bao giờ hết khi người quản trị có thể sử dụng công cụ sao lưu CSDL ngay từ giao diện quản trị.

Sao lưu CSDL
Giao diện sao lưu CSDL
Với module Quản trị CSDL, bạn có thể cấu hình tự sao lưu, theo thời gian định sẵn, hệ thống sẽ tạo các bản sao lưu dự phòng, nhiệm vụ người quản trị là tải các file này về máy.
cau hinh sao luu csdl
Cấu hình tự động sao lưu CSDL