Cấu hình thông tin hệ thống


Với TD-SYSTEM, bạn có thể dễ dàng thay đổi các thông tin cơ bản của hệ thống từ cơ bản đến nâng cao mỗi khi có nhu cầu thông qua giao diện quản trị, bạn sẽ không bị động khi muốn thay đổi thông tin.

Bạn có thể thay đổi các thông tin sau (dưới đây mô tả các tùy chọn cơ bản):
  • Tên gọi site: là tiêu đề site gắn liền với trang chủ, là thẻ "title" được mô tả trong SEO
  • Mô tả của site: là mô tả của site gắn liền với trang chủ, là thẻ "description" được mô tả trong SEO
  • Từ khóa cho máy chủ tìm kiếm: từ khóa liên quan đến nội dung website, là thẻ "key_words" được mô tả trong SEO
  • Logo của site
  • Tùy chọn site hoạt động, hay đóng cửa site. Trường hợp đóng cửa site, khách truy cập sẽ nhận được thông báo site đang đóng cửa
  • Email liên hệ của site
  • Số điện thoại liên hệ
Và còn rất nhiều cấu hình nâng cao khác sẽ được trình bày chi tiết trong chương trình tập huấn
Các ứng dụng cùng loại