Đăng ký tài khoản


TD-SYSTEM cho phép khách có thể tự đăng ký tài khoản thành viên. Không quá phức tạp, hệ thống sẽ cung cấp biểu mẫu gồm các thông tin cơ bản để người dùng có thể chủ động khai báo thông tin và đăng ký.
biểu mẫu đăng ký thành viên
Biểu mẫu đăng ký thành viên

Người quản trị có thể cấu hình điều kiện cho các thông tin nhập vào:
 • Hình thức kích hoạt tài khoản
  • Không cho phép đăng ký thành viên
  • Không cần kích hoạt
  • Kích hoạt qua email
  • Kích hoạt bởi người quản trị
 • Số lý tự của tên đăng nhập
 • Các ký tự được phép dùng trong tên đăng nhập
 • Số ký tự của mật khẩu
 • Kích thước ảnh đại diện
 • Nhóm thành viên được xem danh sách tài khoản
 • ....và nhiều cấu hình nâng cao khác