Trường thông tin thành viên


Tùy vào nhu cầu, các thời điểm cụ thể, các trường thông tin thành viên có thể được linh hoạt thay đổi bởi người quản trị.

Ví dụ: Đối với site quản lý thông tin học sinh, thì ngoài các trường mặc định của TD-SYSTEM (tên truy cập, mật khẩu,....) thì người quản lý có thể thêm nhiều trường thông tin khác phù hợp với yêu cầu như lớp học, niên khóa, ngày sinh, nơi sinh,.....

Cũng tương tự, nếu muốn thu thập thông tin khách hàng, có thể thêm các thông tin như ngành nghề kinh doanh, số điện thoại, địa chỉ, email,.... khách hàng.
tùy biến trường thông tin thành viên
Danh sách các trường thông tin tùy biến