Module đăng ký khóa học


1. Quản lý khóa học

- Các khóa học sẽ được quản lý theo dạng danh mục với các thông tin đi kèm. Hệ thống cho phép sửa hoặc xóa  thông tin với các thao tác đơn giản dễ thực hiện. Trên danh sách này, hệ thống cung cấp giải pháp để bạn có thể thay đổi các thông tin như có cho phép chủ đề hiển thị không, số liên kết, phương án hiển thị lớp thuộc khóa học, kích hoạt / ngưng kích hoạt khóa học, sửa / xóa khóa học,.....
- Số lượng khóa học không giới hạn
- Cung cấp các trường dữ liệu giúp bạn thiết lập dữ liệu chuẩn SEO
Selection 031
Danh sách khóa học
Selection 032
Giao diện thêm khóa học

2. Quản lý lớp học

- Hệ thống cho phép quản lý danh sách lớp học theo danh mục với đầy đủ thông tin chi tiết. Người quản trị có thể dễ dàng thêm, sửa, xóa một lớp học.
- Mỗi lớp học sẽ thuộc một khóa học nhất định, có thể thêm không giới hạn số lượng khóa học.
- Mặc định, khi thêm mới, lớp học sẽ ở tình trạng Chưa duyệt. Khi có ít nhất một học viên đăng ký vào lớp này, trạng thái lớp sẽ tự động chuyển sang trạng thái Đang mở. Sau đó, lớp sẽ tự đóng khi số lượng học viên đăng ký đã đủ.
- Nếu số lượng học viên của một lớp đã đủ, các học viên đăng ký sau đó sẽ tự động được xếp vào lớp đang còn chổ.
- Mỗi lớp học có thể thêm nhiều khung giờ học khác nhau, học viên có thể chọn khung giờ học mong muốn trên danh sách đăng ký học
Selection 027
Giao diện danh sách lớp học
Selection 028
Giao diện thêm lớp học

3. Quản lý giáo viên

Hệ thống quản lý danh sách giáo viên với các trường thông tin như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, mail, địa chỉ,... Các trường thông tin này dễ dàng thay đổi hoặc thêm bớt theo yêu cầu. Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ thêm công cụ tìm kiếm giúp tối ưu trong các khâu sử dụng.
 
Selection 029
Giao diện danh sách giáo viên
Giao diện thêm giáo viên mới
Selection 030
Giao diện thêm giáo viên

4. Danh sách các học viên đăng ký

- Sau khi các học viên đăng ký, thông tin sẽ được đưa đến danh sách đăng ký ở khu vực quản trị site. Hệ thống cho phép quản lý danh sách các học viên đăng ký với các thông tin: Học và tên, số điện thoại, emai, lớp học, khóa học, thời gian đăng ký.
- Sau khi kiểm tra thông tin các học viên cung cấp, quản trị sẽ tiến hành duyệt đăng ký. Nếu lớp học đã đủ số lượng thì sẽ tự động khóa, buộc các học viên còn lại phải chuyển sang lớp học khác.
Selection 049
Danh sách học viên đăng ký khóa học
 

5. Hiển thị khu vực ngoài site

Danh sách các khoa học được hiển thị ở khu vực site theo các chủ đề riêng, mỗi khóa học sẽ hiển thị kèm những nội duung cơ bản như sau: Giới thiệu đơn giản, số học viên đã đăng kí, số học viên tối đa, học phí,...Ở mỗi lớp học sẽ có khu vực đăng ký được liên kết trực tiếp với mẫu thông tin có sẵn
Selection 044
Danh sách các khóa học

Học viên sẽ nắm rõ chi tiết của lớp học thông qua nội dung chi tiết của từng lớp bao gồm: Thời gian học, giáo viên giảng dạy, tình trạng của lớp học, lịch học, số học viên đã đăng ký
Selection 050
Nội dung chi tiết lớp học

- Để tham gia lớp học, học viên sẽ đăng ký mọi thông tin cần thiết theo mẫu đăng ký có sẵn.
- Khi đăng ký lớp học học viên có thể chọn các lịch học của lớp sao cho phù hợp với quỹ thời gian của mình. Bên cạnh đó, hệ thống cho phép các học viên tự chọn hình thức thanh toán học phí theo 2 cách: Thanh toán trực tiếp tại -trung tâm hoặc thanh toán theo hình thức chuyển khoản.
- Thông tin đăng ký của học viên sẽ được thông báo qua email của người quản tri. Người quản trị cần đăng nhập vào hệ thống để xét duyệt đơn đăng ký của học viên.
Selection 048
Mẫu thông tin đăng ký