Module Văn bản, biểu mẫu


1. Quản lý văn bản, biểu mẫu

Hệ thống cho phép admin quản lý văn bản, biểu mẫu theo danh mục, các văn bản biểu mẫu này có thể sửa hoặc xóa khi không còn phù hợp. Admin dễ dàng tìm kiếm văn bản trog danh mục bằng công cụ tìm kiếm.
Selection 101
Danh sách văn bản, biểu mẫu

Giao diện khi thêm văn bản, biểu mẫu mới
Selection 102
Giao diện khi thêm văn bản, biểu mẫu

2. Quản lý cơ quan ban hành


Danh sách Cơ quan ban hành hiển thị với các thông tin thuận tiện cho việc quản lý của admin. Các cơ quan này có thể sửa hoặc xóa thông tin theo yêu cầu công việc.
Selection 107
Danh sách cơ quan ban hành

Giao diện khi thêm Cơ quan ban hành
Selection 108
Giao diện khi thêm cơ quan ban hành

3. Quản lý chức vụ

Hệ thống cho phép quản lý Chức vụ theo danh mục dễ dàng trong việc sửa đổi, tìm kiếm, hoặc xóa bỏ.
Selection 109
Danh sách chức vụ

Giao diện khi thêm Chức vụ mới
Selection 110
Giao diện khi thêm chức vụ

4. Quản lý lĩnh vực

Danh sách Lĩnh vực hiển thị đầy đủ thông tin và dề dàng quản lý
Selection 111
Danh sách lĩnh vực​​​​
Giao diện khi thêm Lĩnh vực mới
Selection 112
Giao diện khi thêm lĩnh vực mới

5. Quản lý nhóm văn bản, biểu mẫu 

Hệ thống chp phép admin quản lý nhóm văn bản, biểu mẫu theo danh mục. Các nhóm này dễ dàng sửa đổi, tìm kiếm hoặc xóa bỏ.
Selection 113
Danh sách nhóm văn bản, biểu mẫu
Giao diện khi thêm nhóm văn bản, biểu mẫu
Selection 114
Giao diện thêm nhóm văn bản, biểu mẫu

6. Hiển thị văn bản, biểu mẫu ở khu vực site

Các văn bản, biểu mẫu sẽ được hiển thị theo danh mục với đầy đủ thông tin cần thiết. Người dùng có thể dễ dàng dowload văn bản, biểu mẫu này khi cần. 
Selection 104
Danh sách văn bản, biểu mẫu hiển thị khu vực site

7. Tìm kiếm văn bản, biểu mẫu

Thành viên có thể tìm kiếm văn bản, biểu mẫu theo các tiêu chí khác nhau như từ khóa, loại văn bản, lĩnh vực, có quan ban hành, ngày ban hành.....
Selection 106
Giao diện tìm kiếm văn bản