Module Lịch công tác


1. Quản lý lịch công tác

Hệ thống cho phép admin quản lý Lịch công tác theo danh mục từng tuần, dễ dàng trong việc thay đổi thông tin chi tiết cũng như tìm kiếm hoặc xóa bỏ.
Selection 115
Danh sách lịch công tác theo tuần
Giao diện khi thêm Lịch công tác mới
Selection 116
Giao diện thêm lịch công tác

2. Hiển thị lịch công tác ở khu vực site

 Lịch công tác hiển thị ở site với đầy đủ thông tin chi tiết và cụ thể.
Selection 117
Lịch công tác hiển thị ở khu vực site