Module Liên hệ


1. Quản lý phản hồi

Thông tin phản hồi của người dùng sẽ được thống kê theo danh sách và gửi đến admin quản lý với các thông tin cụ thể.
Selection 118
Danh sách phản hồi của người dùng
Click vào tên của người gửi để biết thông tin cụ thể
Selection 100
Danh sách phản hồi người của dùng
Giao diện admin trả lời phản hồi khách hàng
Selection 119
Thông tin chi tiết phản hồi của người dung
 

2. Quản lý nhân viên hỗ trợ.

Hệ thống cho phép quản lý nhân viên hỗ trợ theo danh mục và phòng ban. Thông tin về nhân viên hỗ trợ có thể được sửa hoặc xóa theo yêu cầu sử dụng.
Selection 091
Danh sách nhân viên hỗ trợ theo phòng ban
Giao diện khi thêm nhân viên hỗ trợ
Selection 092
Giao diện thêm nhân viên hỗ trợ

 

3. Quản lý nội dung thông báo

Giao diện khi thêm nội dung thông báo
Selection 096
Giao diện khi thêm thông báo

4. Hiển thị ở khu vực site

Nội dung thông báo hiển thị ở khu vực site
Selection 098
Thông báo hiển thị ở site

Thông tin nhân viên hỗ trợ ở khu vực site
Selection 094
Nhân  viên hỗ trợ 
Giao diện gửi phản hồi của thành viên
 
Selection 093
Giao diện người dùng gửi phản hồi