Module Rao vặt


1. Quản lý tin rao vặt

Hệ thống cho phép admin quản lý tin rao vặt thao danh mục với đầy đủ thông tin cần thiết, dễ dàng cho việc tìm kiếm và thay đổi thông tin.
Selection 199
Danh sách tin rao vặt hiển thị ở khu vực quản trị
Giao diện khi thêm tin rao vặt mới
Selection 200
Giao diện khi đăng tin mới

2. Quản lý tin chờ kiểm duyệt

Danh sách tin chờ kiểm duyệt hiển thị tại trang quản trị. Admin có thể kiểm duyệt hoặc xóa bỏ nếu tin không phù hợp nội dung của trang.
Selection 201
Danh sách tin chờ kiểm duyệt đăng

3. Quản lý nhóm tin

Danh sách nhóm tin trên trang với thông tin chi tiết, dễ sửa đổi
Selection 202
Danh sách nhóm tin trên trang
Giao diện khi thêm nhóm tin mới
Selection 203
Giao diện khi thêm nhóm tin mới

4. Quản lý danh mục

Các danh mục hiển thị tại trang quản trị với các thông tin chi tiết, dễ dàng trong việc quản lý và sửa đổi.
Selection 204
Danh sách danh mục

Thêm danh mục mới đơn giản với thao tác nhập thông tin theo form có sẵn
Selection 205
Giao diện khi thêm danh mục mới

5. Quản lý đơn vị rao

Danh sách đơn vị rao dễ quản lý
Selection 206
Danh sách các đơn vị rao

Giao diện khi thêm đơn vị rao mới
Selection 207
Giao diện khi thêm đơn vị rao


6. Quản lý loại tin rao

Danh sách loại tin rao hiển thị khu vực quản trị
Selection 208
Danh sách loại tin rao

Thêm loại tin rao: Nhập thông tin có sắn trên trang
Selection 209
Giao diện khi thêm loại tin rao

7. Quản lý từ khóa

Tags là tập hợp các từ khóa liên quan đến một sản phẩm nào đó. Điều này bổ trợ tốt cho việc xuất hiện sản phẩm trên các công cụ tìm kiếm (google, bing,...)
Selection 210
Danh mục từ khóa

Giao diện khi thêm từ khóa mới
Selection 211
Giao diện khi thêm từ khóa mới

8. Lý do từ chối duyệt

Danh sách lý do từ chối duyệt được hệ thống quản lý dưới dạng danh mục, đầy đủ thông tin dễ quản lý.
Selection 212
Danh sách lý do từ chối duyệt bài đăng

9. Quản lý cộng tác viên

Danh sách cộng tác hiển thị tại trang quản trị với các thông tin cần thiết
Selection 213
Danh sách cộng tác viên

10. Quản lý nội dung thông báo trên site

Các nội dung thông báo hiển thị tại trang quản trị bao gồm trạng thái duyệt tin, làm tin mới, quy định đăng tin. Các nội dung thông báo này dễ thay đổi và quản lý.
Selection 214
Nội dung thông báo trạng thái tin của khách trên site

11. Hiển thị ở khu vực ngoài site

Selection 215
Tin rao hiển thị ở khu vực site
Selection 216
Tin rao hiển thị ở khu vực site
Click vào tin để biết thông tin chi tiết
Selection 217
Thông tin chi tiết tin rao
 
Selection 218
Thông tin chi tiết tin rao

Click chuột vào mục Đăng tin nhanh để nhận biểu mẫu đăng tin
Selection 220
Đăng kí đăng tin

Danh mục quản lý tin đăng cho thành viên
Image from Skype
Danh mục quản lý tin đăng cho thành viên