Module Tin nhắn - hội thoại


1. Danh sách tin nhắn - hội thoại

Danh sách tin nhắn, hội thoại hiển thị với các thông tin cụ thể như tên người gửi, thời gian gửi, số lượt xem và lượt trả lời. Nội dung tin nhắn không hiển thị đảm bảo tính bảo mật cho người dùng.
Selection 120
Danh sách tin nhắn, hội thoại ở khu vực site

Giao diện trả lời tin nhắn xuất hiện khi click chuột vào mục Thực hiện. Hệ thống cho phép admin sửa hoặc xóa tin nhắn.
 

Selection 122
Giao diện trả lời tin nhắn, hội thoại

2. Thêm tin nhắn, hội thoại mới

Giao diện khi thêm tin nhắn, hội thoại mới
Selection 121
Giao diện khi thêm tin nhắn, hội thoại mới