Module tour du lịch


1. Quản lý tour du lịch

Hệ thống cho phép admin quản lý tour du lịch theo danh mục. Trên danh mục các thông tin của tour hiển thị khá đầy đủ và rõ ràng, dễ dàng thay đổi, tìm kiếm hoặc xóa tour.
Selection 130
Danh sách tour du lịch

Giao diện site khi thêm tour mới
Selection 124
Giao diện thêm tour du lịch


2. Quản lý danh sách Booking

Trong khu vực quản trị, danh sách booking hiển thị với các thông tin cụ thể, admin có thể quản lý và thay đổi với các thao tác đơn giản.
Selection 131
Danh sách Booking của khách

3. Quản lý Nhóm tour

Danh sách Nhóm tour hiển thị chi tiết, rõ ràng. Đơn giản trong thao tác sửa, xóa.
Selection 126
Danh sách Nhóm tour 

Giao diện khi thêm Nhóm tour mới
Selection 127
Giao diện khi thêm Nhóm tour du lịch

4. Quản lý chương trình giảm giá

Các chương trình giảm giá hiển thị dưới dạng danh sách, quản lý có thể thay đổi thông tin hoặc tìm kiếm các chương trình bằng công cụ tìm kiếm
Selection 128
Danh sách chương trình giảm giá

Giao diện khi thêm chương trình giảm giá
Selection 129
Giao diện khi thêm chương trình giảm giá

5. Mã giảm giá

Danh sách mã giảm giá dễ quản lý và thay đổi.
Selection 132
Danh sách mà giảm giá
Giao diện khi thêm mã giảm giá
Selection 133
Giao diện thêm mã giảm giá

6. Quản lý dịch vụ

Danh sách dịch vụ đi kèm theo tour hiển thị với nội dung chi tiết, dễ tìm kiếm hoặc thay đổi
Selection 135
Danh sách dịch vụ đi kèm
Giao diện khi thêm dịch vụ mới
Selection 136
Giao diện thêm dịch vụ đi kèm


7. Quản lý khách sạn

Danh sách khách liên kết trong tour sạn được admin quản lý dưới dạng danh mục, dễ trong việc tìm kiếm hoặc thay đổi
Selection 137
Danh sách khách sạn liên kết
Giao diện khi thêm khách sạn mới
Selection 138
Giao diện khi thêm khách sạn

8. Hãng hàng không

Danh sách hãng hàng không hiển thị ở khu vực quản trị
Selection 139
Danh sách hãng hàng không

Giao diện khi thêm hãng hàng không
Selection 140
Giao diện khi thêm hãng hàng không

9. Quản lý phương tiện đi lại

Danh mục phương tiện đi lại hiển thị các thông tin cần thiết, dễ dàng trong khâu quản trị
Selection 141
Danh sách phương tiện đi lại
Giao diện khi thêm phương tiện mới
Selection 146
Giao diện thêm phương tiện đi lại

10. Quản lý hướng dẫn viên

Hệ thống quản lý hướng dẫn viên với đầy đủ thông tin, dễ dàng trong việc thay đổi, sửa, xóa và tìm kiếm.
Selection 147
Danh sách hướng dẫn viên

Giao diện khi thêm hướng dẫn viên 
Selection 148
Giao diện khi thêm hướng dẫn viên

11. Quản lý đơn vị tiền tệ

Các đơn vị tiền tệ hiển thị dưới dạng danh mục, đầy dủ thông tin về giá trị quy.
Selection 149
Danh sách đơn vị tiền tệ và giá trị quy đổi
Giao diện khi thêm đơn vị tiền tệ mới
Selection 150
Giao diện khi thêm đơn vị tiền tệ

12. Quản lý chủ đề

Admin quản lý dễ dàng thay đổi thông tin hoặc sửa xóa trong danh mục chủ đề.
Selection 151
Danh sách chủ đề

Giao diện khi thêm chủ đề mới
Selection 152
Giao diện khi thêm chủ đề mới

13. Quản lý hạng mục phụ thu

Người quản lý có thể sửa, xóa hoặc tìm kiếm thông tin về các hạng mục phụ thu trên danh sách.
Selection 153
Danh sách hạng mục phụ thu
Giao diện khi tthêm hạng mục phụ thu
Selection 154
Giao diện khi thêm hạng mục phụ thu

14. Quản lý hình thức thanh toán.

Các hình thức thanh toán phổ biến cho khách hàng lựa chọn
Selection 155
Danh sách các hình thức thanh toán
Tích hợp cổng thanh toán
Selection 156
Danh sách cổng thanh toán

15. Quản lý sắp xếp tour

Danh sách tour được sắp xếp theo thứ tự khi nhập thông tin
Selection 157
Danh sách tour đã sắp xếp

16. Hiển thi ở khu vực site

Danh sách tour hiển thị dưới dạng lưới, đầy đủ thông tin, hình ảnh minh họa sinh động cho khách hàng nhiều lựa chọn. 
Selection 158
Danh mục tour hiển thị ở site 

Click chuột vào tour để xem thông tin chi tiết
Selection 162
Thông tin chi tiết của tour


 
Selection 163
Thông tin chương trình của tour
Selection 164
Thông tin chi tiết của tour
Selection 165
Lưu ý khi tham gia tour


17. Form thông tin đặt tour hiển thị ở site

Form thông tin đặt tour đầy đủ, chi tiết, đơn giản cho khách hàng lựa chọn.
Selection 166
Form thông tin đặt tour
 
Selection 167
Form thông tin đặt tour